News

Kontrolujete pravidelně tlak v pneumatikách?

Kontrolovat tlak v pneumatikách by bylo dobré minimálně jedenkrát měsíčně. Podhuštěná pneumatika se nejen více opotřebovává, ale také zvyšuje spotřebu paliva. Pročtěte si základní pokyny pro kontrolu tlaku v pneumatikách a doporučené hodnoty tlaku huštění pneumatik.

  • Správná hodnota tlaku v pneumatikách je uvedena v uživatelské příručce vašeho vozu.
  • Nezapomínejte, že tlak v pneumatikách ovlivňuje okolní teplota: za chladného počasí je nutné, aby byly pneumatiky nahuštěny na vyšší tlak než za teplého počasí. Letní pneumatiky doporučujeme hustit na výrobcem navrhovanou hodnotu tlaku. Zimní pneumatiky by měly být nahuštěny na tlak o 0,2 bar převyšující hodnotu doporučenou pro letní pneumatiky.
  • Tlak v pneumatikách nikdy neupravujte bezprostředně po jízdě, během níž se pneumatiky vždy zahřívají. Doporučujeme kontrolovat tlak huštění každé tři týdny a vždy po náročné jízdě nebo přepravě těžkých nákladů.
  • Nezapomínejte pravidelně kontrolovat i tlak huštění vaší rezervy. Není nic horšího, než když píchnete a vaše rezerva vám nakonec nepomůže, protože je měkká.