Magazín

Bridgestone odebírá v Evropě 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů

bridgestone_elektricka_energie

Společnost Bridgestone, globální lídr v oblasti trvale udržitelné mobility a vyspělých řešení, oznámila, že 100 % elektrické energie, odebírané všemi jejími evropskými závody pro výrobu pneumatik, evropským výzkumným a vývojovým centrem v Římě (Itálie), závodem pro výrobu předvulkanizovaných běhounových pásů v Lanklaaru (Belgie), závodem pro výrobu tkanin v lokalitě Usansolo (Španělsko) a sídlem společnosti Bridgestone EMIA v Bruselu (Belgie), pochází z obnovitelných zdrojů.

Tato skutečnost je významným pokrokem v realizaci ambicí společnosti minimalizovat ekologické dopady svých provozních činností. Společnost Bridgestone Corporation se zavázala k plnění Pařížské dohody o změně klimatu a k dosažení neutrální bilance emisí CO2 do roku 2050. Společnost Bridgestone již v březnu 2020 oznámila, že z obnovitelných zdrojů pochází 90 procent elektrické energie spotřebované jejími evropskými výrobními závody, a svými investicemi se snaží maximálně snižovat emise CO2 v rámci celého životního cyklu jejích produktů a kompletního řetězce tvorby přidané hodnoty.

Přečtěte si také:   Pneumatiky Goodyear jako originální výbava nového Citroënu ë-C3

Emilio Tiberio, technický a provozní ředitel společnosti Bridgestone EMIA, k novému oznámení uvedl: „Snižování našich emisí CO2 je klíčovým pilířem naší dlouhodobé vize trvalé udržitelnosti, a proto nemohu dostatečně zdůraznit významnost tohoto milníku. Je fascinující vidět, jak daleko už jsme došli v relativně krátké kapitole dlouhé historie společnosti Bridgestone. Sto procent bylo cílem po dlouhou dobu, ale z hlediska snižování emisí a v dalších oblastech nás čeká ještě hodně práce. Nechť nám tedy tento úspěch slouží jako motivace do dalšího úsilí na cestě k novým splněným cílům.“