Magazín

Nokian Tyres dosáhla jednoho ze svých klíčových klimatických cílů o sedm let dříve, než bylo plánováno

Nokian+Tyres_factory_in+Nokia_Finland_01

Společnost Nokian Tyres dosáhla jednoho ze svých klíčových cílů v oblasti snižování emisí o sedm let dříve, než bylo plánováno. Jedním z vědecky podložených cílů společnosti v oblasti snižování emisí skleníkových plynů bylo snížit do roku 2030 emise CO2 z továren na výrobu pneumatik o 52 % na tunu produkce ve srovnání s úrovní emisí z roku 2015. Tohoto cíle bylo dosaženo již v roce 2023. Emise z výrobních závodů společnosti Nokian Tyres na tunu produkce jsou nejnižší v odvětví výroby pneumatik, nicméně společnost pokračuje v úsilí o jejich další snižování.

V roce 2015 činily přímé emise CO2 z výrobních závodů 723 kilogramů na tunu pneumatik, takže jejich snížení o 52 % znamená, že jsou nižší než 347 kilogramů na tunu pneumatik, což byla cílová úroveň pro rok 2030. V roce 2023 však společnost Nokian Tyres již rychle pokročí směrem k úrovni nižší než 200 kilogramů na tunu vyrobených pneumatik

Úroveň přímých emisí CO2 společnosti Nokian Tyres byla již v loňském roce nejnižší v odvětví výroby pneumatik. V roce 2022 činily přímé emise CO2 společnosti Nokian Tyres 420 kilogramů na tunu vyrobených pneumatik, zatímco většina výrobců pneumatik se pohybuje mezi 700 a 1 100 kilogramy.

Přečtěte si také:   Goodyear radí, jak lépe zvládat jízdu v zimě. Naučte se, jak se stát v zimě sebejistějším řidičem

„V boji proti změně klimatu je třeba přijmout naléhavá opatření, takže i když jsou emise skleníkových plynů ve výrobních závodech společnosti Nokian Tyres na špičkové úrovni v odvětví, považujeme za důležité snížit emise na nulu, jakmile to bude technicky možné. V nejlepším případě to povede ke stanovení nových měřítek udržitelnosti, která mohou mít pozitivní dopad na fungování celého odvětví,“ říká Teppo Huovila, viceprezident pro rozvoj kvality, udržitelnosti a dodavatelských operací ve společnosti Nokian Tyres.

Na cestě k nulovým čistým emisím skleníkových plynů

Tento již dosažený cíl je jedním ze čtyř vědecky podložených cílů společnosti Nokian Tyres v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Dva z těchto cílů se týkají emisí z dodavatelského řetězce a jeden snížení emisí během používání pneumatik.

Společnost Nokian Tyres se zavázala chránit Baltské moře. Cílem je snížení ekologické zátěže námořní dopravy

„Kromě emisí z výroby pneumatik jsou emise během jejich používání něčím, co může společnost Nokian Tyres svými vlastními kroky a rozhodnutími nejvíce ovlivnit. Čím nižší je valivý odpor pneumatik, tím méně paliva nebo energie vozidlo spotřebuje. V letech 2013–2022 snížila společnost Nokian Tyres valivý odpor svých pneumatik v průměru o 8,5 %. To odpovídá výfukovým plynům 65 000 automobilů ročně,“ dodává Huovila.

Emise CO2 z výroby pneumatik jsou především důsledkem kombinace energií používaných v továrnách. Pro snížení emisí je tedy nutné, aby většina nakupované energie pocházela ze zdrojů s nulovými emisemi CO2. Zlepšení energetické účinnosti snižuje spotřebu energie i emise skleníkových plynů. Ve společnosti Nokian Tyres se energetická účinnost zohledňuje při nákupu nových strojů, při využívání řešení rekuperace tepla a také například při modernizaci osvětlení pomocí energeticky úsporných LED řešení.

Přečtěte si také:   Nokian Tyres v indexu udržitelnosti Dow Jones. Patří mezi nejudržitelnější kótované společnosti v Evropě

Společnost Nokian Tyres právě aktualizuje své vědecky podložené klimatické cíle, aby byly ještě ambicióznější. Společnost se zavázala stanovit si cíle, které do roku 2050 umožní nulové čisté emise skleníkových plynů. Důležitým krokem na této cestě je nová továrna, kterou společnost Nokian Tyres v současné době staví v rumunském městě Oradea, neboť se bude jednat o první továrnu na pneumatiky s nulovými emisemi CO2 na světě.