Magazín

Společnost Nokian Tyres se zavázala chránit Baltské moře. Cílem je snížení ekologické zátěže námořní dopravy

Nokian Tyres se zavázala chránit Baltské moře

Společnost Nokian Tyres poskytuje Akční skupině pro Baltské moře (BSAG) svůj závazek pro Baltské moře na roky 2023–2026. Závazek společnosti Nokian Tyres je zaměřen na spolupráci v rámci iniciativy BSAG nazvané Akce proti odpadu z lodí. Cílem této iniciativy je vytvořit provozní model, který umožní odpadní vody z nákladních lodí vypouštět přímo v přístavu a tak zajistit využití živin díky technologickým možnostem oběhového hospodářství.

„Vypouštění odpadních vod z nákladních lodí do moře je stále legální a mnozí přepravci možná ani nevědí, že odpadní vody z jejich přepravy tak s největší pravděpodobností končí v Baltském moři. Chceme jít příkladem a tím přispět ke změně této praxe. Vypouštěním odpadních vod z námořní přepravy na pevninu se snižuje nejen ekologická zátěž našeho dodavatelského řetězce, ale současně tak přispíváme k našim snahám o ještě větší udržitelnost,“ říká Teppo Huovila, viceprezident pro kvalitu a udržitelnost společnosti Nokian Tyres.

Přečtěte si také:   Nokian Tyres uvádí nově modernizované letní pneumatiky Powerproof 1 a Wetproof 1

„V rámci tohoto závazku požadujeme, aby nákladní lodě na základě přímých smluv s přepravními společnostmi vypouštěly odpadní vody do přijímacích zařízení ve finských přístavech. Dopravcům rovněž doporučujeme, aby se při manipulaci s naším nákladem řídili stejnými zásadami. Akce proti odpadu z lodí je jedním z kritérií ovlivňujících výběr dopravců v našich budoucích výběrových řízeních pro přepravu zboží,“ říká Huovila.

Globální společnost může uplatňovat vliv i mimo Finsko a Baltské moře

Společnost Nokian Tyres tak svým závazkem podporuje oběhové hospodářství, pokud jde o lodní odpad. Tím zvyšuje informovanost lodních společností a dopravců o možnostech vypouštění odpadních vod nejen ve finských, ale i v dalších přístavech v Baltském moři. Kromě toho tak zvyšuje povědomí o možnostech oběhového hospodářství u vlastních smluvních partnerů, zajišťujících námořní přepravy i mimo Baltské moře.

„Společnost Nokian Tyres přepravuje náklad na všech nejdůležitějších světových námořních trasách, takže tento závazek ovlivňuje provoz několika přepravních společností, lodí a přístavů. Opatření společnosti Nokian Tyres mají sloužit jako příklad a tím podnítit i ostatní společnosti námořní dopravy, které využívají námořní dopravu, k prosazování zodpovědnější lodní dopravy,“ říká Mia Hytti, projektová manažerka námořní dopravy BSAG.

Přečtěte si také:   Při půjčování auta nehleďte jen na cenu. Poradíme, na co si u pražských půjčoven dát pozor

Akční skupina pro Baltské moře je nezisková nadace založená ve Finsku v roce 2008, jejímž cílem je snaha obnovit správnou ekologickou rovnováhu Baltského moře v měnících se klimatických podmínkách. Více se o závazku společnosti Nokian Tyres pro oblast Baltského moře najdete na webových stránkách BSAG. společnost

Nokian Tyres podporuje činnost skupiny BSAG každoročním darem v rámci svého závazku v oblasti Baltského moře.