Magazín

Jak postupovat při odškodnění nehody v roce 2023

nehoda-pojistna-udalost

Stali jste se obětí dopravní nehody se zraněním a nyní řešíte, jak postupovat? Zjistěte, kdo a kde může žádat odškodnění autonehody a jaké druhy náhrad existují.

Kdo může odškodnění autonehody žádat

Odškodnění autonehody může žádat prakticky každý, kdo v souvislosti s ní utrpěl újmu na zdraví a přitom nebyl stanoven jako výlučný viník autonehody. Jednat se tedy může nejen o řidiče vozidla, které nehodu nezpůsobilo, ale i spolucestující nebo třeba chodce.

Kde odškodnění uplatnit

Poškozený může odškodnění autonehody žádat u pojišťovny vozidla viníka z titulu povinného ručení. Případně se může obrátit přímo na viníka dopravní nehody. Právo na to obrátit se v takovém případě na pojišťovnu, je ostatně jasně ukotveno v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Jaké náhrady můžete při odškodnění nehody řešit

Při dopravní nehodě můžete žádat několik různých náhrad. V prvé řadě lze zmínit bolestné, které představuje náhradu nemajetkové újmy a bývá zpravidla uplatňováno jako první. Výše bolestného je přímo závislá na závažnosti poranění.

Kromě toho lze žádat náhradu nákladů léčení po jejich vynaložení. To znamená, že má zraněná osoba právo na proplacení účelně vynaložených nákladů, které vznikly v souvislosti s léčbou.

Dále můžeme zmínit náhradu nákladů cestovného do zdravotnických zařízení. Tuto náhradu lze přitom žádat ihned po ukončení cesty.

Mezi další možné náhrady patří náhrada ušlého výdělku, kterou lze žádat zpravidla po skončení pracovní neschopnosti (při delší neschopnosti zálohově).. Dále se jedná také o náhradu nákladů péče o nesoběstačnou osobu a náhradu ztížení společenského uplatnění. Tu lze žádat rok po dopravní nehody v případě, že má postižená osoba trvalé zdravotní následky vzniklé v souvislosti s dopravní nehodou.

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.