Magazín

Jak se dají využít vyřazené pneumatiky?

skladka-stare-pneu

S rozvojem automobilového průmyslu vzrostlo také množství s ním souvisejícího odpadu. V případě vyřazených pneumatik se navíc jedná o odpad poměrně objemný. Uvádí se, že ročně se vyprodukuje až 350 000 tun opotřebovaných pneumatik. Co tedy s nimi? Jak se dá zrecyklovat pneumatika? Cest je více.

Energetické využití

Pneumatiky mají poměrně velkou výhřevnost, tím pádem jsou vhodné pro získávání energie spalováním. Děje se tak často v cementárnách, kde je tento způsob likvidace pneumatik velmi vítaný.

Materiálové využití

Materiálové využití vyřazených pneumatik je nejekologičtějším způsobem, jak pneumatiku využít. Za prvé je vyřešen problém, kam s pneumatikou, a za druhé se neplýtvá jinými surovinami, jejichž zdroj je omezený.

Pneumatika obsahuje pryž, textil, ocelové dráty a další příměsi. To vše je nutné od sebe při recyklaci oddělit tak, aby získané materiály byly co nejčistší. Nejprve se tedy pneumatiky rozdrtí na tzv. chipsy (cca 20 x 20 cm kusy), ty následně pokračují do recyklační linky, kde z nich vznikne granulát. Ocelové části se oddělují pomocí silných magnetů, textilní vlákna se odsávají. Tento proces není snadný a vyžaduje poměrně kvalitní techniku.

Jakmile se ale od sebe vše oddělí, vznikne spousta materiálu, který se dá dále využít. Ocelové dráty putují dále do vysokých pecí, textilní vlákna se využívají pro výrobky zvukové izolace a pryž je možné použít například k výrobě dlažeb, izolačních desek, tlumičů či různých povrchů.

Kam patří vysloužilé pneumatiky?

Pokud máte nějaké ojeté pneumatiky a chcete je nechat zlikvidovat, poradíme vám, kam tyto pneu patří. Přečtěte si tento náš starší článek.