Magazín

RONAL GROUP zakládá centrum inovací RONAL Technologie GmbH

RONAL Technologie GmbH_Rendering

Skupina RONAL GROUP, v celosvětovém měřítku jeden z předních výrobců disků z lehkých kovů pro automobily a užitková vozidla, založila 12. října společnost RONAL Technologie GmbH, která bude sídlit v novém centru inovací. Stavební práce u pobočky v německém Forstu byly zahájeny již koncem září.

Koncern RONAL GROUP upevňuje svou přední pozici v oblasti technologií a inovací a soustřeďuje jakožto první společnost ve svém oboru veškeré výzkumné a vývojové činnosti v jediném centru inovací založeném výhradně k tomuto účelu. Společnost RONAL Technologie GmbH se zaměří na speciální projekty z široce různorodého spektra témat. „Chceme vyvíjet produkty a technologie, které budou schopny spoluvytvářet podobu budoucí mobility,“ uvedl Yvo Schnarrenberger, generální ředitel koncernu RONAL GROUP. K oblastem výzkumu budou mimo jiné náležet oblasti optimalizace surovin a vlastností produktů a rovněž úspory zdrojů prostřednictvím efektivnějších a nových výrobních technologií.

„Inovační síla je pro RONAL GROUP rozhodujícím faktorem úspěchu, díky němuž si může i v budoucnosti zachovat svou konkurenceschopnost a bude moci i nadále uspokojovat veškeré nároky svých zákazníků,“ vysvětluje Schnarrenberger důvod založení společnosti RONAL Technologie GmbH. U všech projektů se proto tento výrobce disků snaží také o úzkou spolupráci se zákazníky, dodavateli a vysokými školami a rovněž se svým výrobním závodem v Landau, který leží v bezprostřední blízkosti.

Nová budova centra inovací bude vedle různých projekčních a konferenčních prostor a kanceláří na čtyřech podlažích disponovat také flexibilní zkušební halou o výměře 1500 m², laboratoří a rovněž kovodílnou a elektrodílnou. RONAL GROUP má ve Forstu již svou správní budovu a od roku 2016 také své logistické centrum RONLOG.

Slavnostní otevření a přejímka nové budovy společnosti RONAL Technologie GmbH jsou plánovány na konec roku 2019.

Spatenstich