News

Hankook Tire spolupracuje s SK Planet na vývoji řešení detekce rizik na silnicích

20200930_Hankook_Tire_collaborates_with_SK_Planet_to_develop_Road_Risk_Detection_Solution_2

Hankook spolupracuje se společností SK Planet na vývoji monitorovacího systému, který identifikuje potenciální dopravní rizika v reálném čase. SK Planet je přední společností v oblasti testování dat. Řešení pro detekci rizik na silnici (Road Risk Detection Solution) využívá umělou inteligenci (AI) a technologii hlubokého učení k analýze hluku projíždějících silničních vozidel, a tím k identifikaci potenciálních rizik na silnici, jako jsou srážky, sníh, náledí, nehody a další nebezpečí . Data se poté v reálném čase hlásí různým oddělením bezpečnosti a údržby veřejné dopravy. Poté lze včas zahájit protiopatření jako je odstraňování přebytečného sněhu nebo oprava výmolů.

Využívání umělé inteligence vyžaduje pro efektivní fungování širokou škálu různých údajů o hluku. Společnost Hankook poskytne společnosti SK Planet různá data za účelem vylepšení této technologie a zvýšení její přesnosti. Data budou shromažďována na testovacích jízdních trasách v Geumsanu, Koreji a v Ivalo ve Finsku. Jakmile bude vývoj dokončen, očekává se přizpůsobení a implementace systému ke sledování a řízení silničního provozu v zimním období. SK Planet je držitelem patentu na zpracování zvuku a technologie hlubokého učení, která toto řešení umožňuje.

Přečtěte si také:   Hankook je posedmé uvedena na indexu udržitelného chování Dow Jones Sustainability World

20200930_Hankook_Tire_collaborates_with_SK_Planet_to_develop_Road_Risk_Detection_Solution„Bezpečnost je pro Hankook nejvyšší prioritou. Naše partnerství s SK Planet, které bude společně budovat řešení na detekci rizik, tak přispívá k bezpečné jízdě, která je naším hlavním firemním cílem. V souladu se závazkem společnosti Hankook Tire k digitální transformaci toto partnerství také učiní krok vpřed v automobilovém průmyslu“, vysvětluje. Dipl.-Ing Klaus Krause, vedoucí Evropského výzkumného a vývojového centra Hankook.

Hankook je vůdcem digitálních inovací v automobilovém průmyslu a získává viditelné výsledky v oblasti technologických inovací. Kromě tohoto společného projektu s SK Planet společnost úzce spolupracuje s korejskou univerzitou KAIST (Korean Advanced Institute of Science & Technology) na budoucích technologiích a partnerstvích mezi sektorem průmyslu a akademickou obcí. Obě strany se zaměřují na podporu inovativního výzkumu a vývoje a na schopnosti digitálních technologií prostřednictvím digitální transformace.