Magazín

Hankook již popáté za sebou v indexu DJSI World

20201125_Hankook_Tire_listed_Hankook__listed_in_DJSI_World_for_the_fifth_consecutive_year

Výrobce pneumatik Hankook byl zahrnut do indexu udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World) již po páté za sebou. DJSI sleduje výkonnost akcií předních světových společností z hlediska ekonomických, environmentálních a sociálních kritérií. Indexy potom slouží jako měřítko pro hodnocení udržitelnosti. DJSI World zahrnuje přední společnosti v oblasti globální udržitelnosti a představuje výběr nejlepších 10 % z největších 2500 společností v indexu S & P Global Index Broad Market na základě dlouhodobých ekonomických a ESG faktorů. (ESG = zkratka z angl. Environment, Social, Corporate Governance, tj. životní prostředí, sociální oblast a správa a řízení podniku)

Index DJSI World zahrnuje 323 společností, které představují 12,7 % z celkového počtu 2 540 špičkových světových společností. Představuje 17 korejských společností, přičemž Hankook je jedinou asijskou společností v sektoru dodavatelů automobilového průmyslu. Hankook je na tomto indexu již po páté za sebou a ukazuje tak svou špičkovou odbornost v managementu udržitelnosti a dokazuje tak, že je nadále lídrem v této oblasti, ve které byl i průkopníkem.

Letos index DJSI World oceňuje vynikající výsledky společnosti Hankook v oblasti sociální angažovanosti a managementu dodavatelského řetězce. Prostřednictvím sedmi interních výborů pro sociální odpovědnost firem (CSR) sdílí Hankook svou vizi udržitelnosti se svými zaměstnanci a podporuje tak neustálé zlepšování činností v této oblasti v rámci společnosti. Společnost navíc vybízí každý výbor, aby nastavil laťku poměrně vysoko a spolupracoval s různými zúčastněnými stranami na provádění činností CSR, které mohou mít významný dopad na společnost.

Přečtěte si také:   Při půjčování auta nehleďte jen na cenu. Poradíme, na co si u pražských půjčoven dát pozor

Jeden z projektů CSR, na kterém společnost Hankook začala pracovat, si klade za cíl chránit ohrožené druhy v provincii Daejeon (umístění výzkumu a vývoje a výroby je v Koreji) a podporuje řízení biologické rozmanitosti a obnovu ekosystému. Výrobce pneumatik se též zapojuje v rámci místních komunit, kde poskytuje sociální podporu včetně bydlení pro znevýhodněné rodiny.

V roce 2018 výrobce pneumatik přijal zvláštní směrnice k zajištění hospodářské, ekologické a sociální udržitelnosti hodnotového řetězce přírodního kaučuku. Společnost úzce spolupracuje s rozmanitým dodavatelským řetězcem a pomáhá zlepšovat životní a pracovní podmínky farmářů. Hankook také zaručuje produktivitu a kvalitu přírodního kaučuku, a podporuje tak pokrok v oblasti lidských práv a ochrany životního prostředí a transparentnosti.

Kromě zmíněných kvalit, které index DJSI World oceňuje, získává Hankook za svou CSR zprávu 2019-20 zlatou medaili na udílení cen Galaxy Awards 2020 v kategorii „Výroční zprávy – online“. Galaxy Awards je mezinárodní marketingovou soutěží v marketingové komunikaci, kterou organizuje společnost MerComm Inc. se sídlem v USA a která oceňuje výjimečné výsledky v této oblasti.

Jako jedna z předních světových společností pro výrobu pneumatik Hankook nadále plánuje rozšiřovat své odborné kompetence v oblasti řízení udržitelnosti na nejvyšší globální úroveň, aby si do budoucna zajistil růst a vedoucí postavení. Zavádí proto metody ekologického managementu a systematicky se věnuje sociální oblasti.