Magazín

Hankook již počtvrté v indexu DJSI World

hankook-EU_headquarter

Výrobce pneumatik Hankook je již od roku 2016 zařazen do světového renomovaného indexu udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index World a nadále pokračuje v prezentaci svých vynikajících schopností v oblasti udržitelnosti. Hankook je jedinou společností sídlící v Asii v sektoru dodavatelů automotive průmyslu, která je uvedena na indexu DJSI World. Hankook je jedním z předních světových výrobců pneumatik z hlediska udržitelnosti a dostává vynikající rating v DJSI indexu v oblastech jako je firemní odpovědnost & dobročinnost, řízení dodavatelského řetězce a materiálů.

Hankook byl zahrnut do indexu udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World) již po čtvrté za sebou a znovu tak ukázal, že je jednou z předních světových společností v oblasti udržitelnosti. Index 2019 DJSI World zahrnuje 318 společností, které představují 12,6 % z celkového počtu 2 526 špičkových světových společností.

V roce 2019 Hankook obdržel vynikající rating v oblasti firemní odpovědnosti a dobročinnosti, řízení dodavatelského řetězce a materiálu a za jeho pokračující zapojení v otázkách udržitelnosti. Prostřednictvím sedmi interních výborů pro sociální odpovědnost firem výrobce pneumatik sděluje svou vizi udržitelnosti svým zaměstnancům a podporuje neustálé zlepšování činností v této oblasti v rámci společnosti.

Han-Jun Kim, generální ředitel společnosti Hankook Tire Europe uvádí: „Naše přítomnost v indexu DJSI-World, který je nejvlivnějším globálním indexem v oblasti udržitelnosti a firemních investic již čtvrtý rok v řadě, dokládá, že naše neustálé snahy o zlepšení udržitelnosti mají nějaký účinek a že jsou uznávány. Budeme nadále úzce angažováni v oblasti firemní sociální odpovědnosti a budeme pokračovat v prosazování našich udržitelných aktivit, zejména v Evropě. “

V roce 2018 výrobce pneumatik zavedl zvláštní směrnice k zajištění hospodářské, ekologické a sociální udržitelnosti hodnotového řetězce přírodního kaučuku. Od té doby společnost pracuje s rozmanitým dodavatelským řetězcem, který neustále zlepšuje činnosti v oblastech jako jsou lidská práva, ochrana životního prostředí a transparentnost, produktivita a kvalita přírodního kaučuku. V letošním roce Hankook také získal status příkladné společnosti v rámci projektu systému obchodování s emisemi EU-Korea. Toto uznání odráží neustálé úsilí výrobce pneumatik snižovat emise skleníkových plynů v reakci na klimatické změny a zohledňovat znečištění při rozhodování o interních investicích.

Přečtěte si také:   Nokian Tyres oznamuje vývojové projektové partnerství, jehož cílem je výroba ještě udržitelnějších pneumatik

Hankook je také zapojen do mnoha sociálních projektů po celém světě. Od roku 2012 například podpořil řadu neziskových organizací včetně Červeného kříže, pomáhal při katastrofách a vnitrostátní záchranné službě, které zásobil pneumatikami zdarma z evropské výrobní pobočky v Maďarsku. Za posledních sedm let daroval více než 16 000 pneumatik více než 1 300 neziskovým organizacím. Britská dceřiná společnost Hankook Tyre UK Ltd již 13 let podporuje mezinárodní organizaci Transaid, s cílem dále rozvíjet infrastrukturu v rozvojových zemích.

Index udržitelnosti DJSI je předním indexem udržitelnosti a investic na světě. Uděluje certifikáty vynikajícím společnostem na základě komplexního hodnocení činností firemního managementu z finančního, ekologického, etického a sociálního hlediska. Byl vyvinut společně s indexy S&P Dow Jones a RobecoSAM.