Magazín

Hankook již počtvrté v indexu DJSI World

hankook-EU_headquarter

Výrobce pneumatik Hankook je již od roku 2016 zařazen do světového renomovaného indexu udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index World a nadále pokračuje v prezentaci svých vynikajících schopností v oblasti udržitelnosti. Hankook je jedinou společností sídlící v Asii v sektoru dodavatelů automotive průmyslu, která je uvedena na indexu DJSI World. Hankook je jedním z předních světových výrobců pneumatik z hlediska udržitelnosti a dostává vynikající rating v DJSI indexu v oblastech jako je firemní odpovědnost & dobročinnost, řízení dodavatelského řetězce a materiálů.

Hankook byl zahrnut do indexu udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World) již po čtvrté za sebou a znovu tak ukázal, že je jednou z předních světových společností v oblasti udržitelnosti. Index 2019 DJSI World zahrnuje 318 společností, které představují 12,6 % z celkového počtu 2 526 špičkových světových společností.

V roce 2019 Hankook obdržel vynikající rating v oblasti firemní odpovědnosti a dobročinnosti, řízení dodavatelského řetězce a materiálu a za jeho pokračující zapojení v otázkách udržitelnosti. Prostřednictvím sedmi interních výborů pro sociální odpovědnost firem výrobce pneumatik sděluje svou vizi udržitelnosti svým zaměstnancům a podporuje neustálé zlepšování činností v této oblasti v rámci společnosti.

Han-Jun Kim, generální ředitel společnosti Hankook Tire Europe uvádí: „Naše přítomnost v indexu DJSI-World, který je nejvlivnějším globálním indexem v oblasti udržitelnosti a firemních investic již čtvrtý rok v řadě, dokládá, že naše neustálé snahy o zlepšení udržitelnosti mají nějaký účinek a že jsou uznávány. Budeme nadále úzce angažováni v oblasti firemní sociální odpovědnosti a budeme pokračovat v prosazování našich udržitelných aktivit, zejména v Evropě. “

V roce 2018 výrobce pneumatik zavedl zvláštní směrnice k zajištění hospodářské, ekologické a sociální udržitelnosti hodnotového řetězce přírodního kaučuku. Od té doby společnost pracuje s rozmanitým dodavatelským řetězcem, který neustále zlepšuje činnosti v oblastech jako jsou lidská práva, ochrana životního prostředí a transparentnost, produktivita a kvalita přírodního kaučuku. V letošním roce Hankook také získal status příkladné společnosti v rámci projektu systému obchodování s emisemi EU-Korea. Toto uznání odráží neustálé úsilí výrobce pneumatik snižovat emise skleníkových plynů v reakci na klimatické změny a zohledňovat znečištění při rozhodování o interních investicích.

Přečtěte si také:   Test letních pneumatik 215/55 R17 podle ADAC (2024)

Hankook je také zapojen do mnoha sociálních projektů po celém světě. Od roku 2012 například podpořil řadu neziskových organizací včetně Červeného kříže, pomáhal při katastrofách a vnitrostátní záchranné službě, které zásobil pneumatikami zdarma z evropské výrobní pobočky v Maďarsku. Za posledních sedm let daroval více než 16 000 pneumatik více než 1 300 neziskovým organizacím. Britská dceřiná společnost Hankook Tyre UK Ltd již 13 let podporuje mezinárodní organizaci Transaid, s cílem dále rozvíjet infrastrukturu v rozvojových zemích.

Index udržitelnosti DJSI je předním indexem udržitelnosti a investic na světě. Uděluje certifikáty vynikajícím společnostem na základě komplexního hodnocení činností firemního managementu z finančního, ekologického, etického a sociálního hlediska. Byl vyvinut společně s indexy S&P Dow Jones a RobecoSAM.