Magazín

Bridgestone vydal Zprávu o trvalé udržitelnosti 2017-2018

bridgestone-trvala-udrzitelnost-1

Společnost Bridgestone Corporation (Bridgestone) zveřejnila Zprávu o trvalé udržitelnosti 2017-2018, mapující aktivity celého koncernu Bridgestone Group. Zpráva největší společnosti na světě pro výrobu pneumatik a gumárenských produktů potvrzuje závazky koncernu v oblasti korporátní společenské odpovědnosti (CSR), v rámci programu „Our Way to Serve“ (Náš způsob služby), který definuje rámec pro způsob, jakým Bridgestone podniká, vyvíjí produkty a jedná se zákazníky a komunitami, jimž poskytuje své služby.

„Bridgestone Group pokračuje v budování trvale udržitelné společnosti,“ řekl Masaaki Tsuya, člen představenstva, prezident a jednatel společnosti Bridgestone Corporation. „Budeme i nadále pracovat na tom, abychom dosáhli tohoto cíle definováním a implementací nových obchodních modelů, jako je například poskytování řešení pro zákazníky. Tím vzniknou obecné hodnoty pro naše zákazníky a společnost.“

Zpráva o trvalé udržitelnosti 2017-2018 koncernu Bridgestone Group pojednává o programu koncernu a jeho zaměstnanců „Our Way to Serve“ a o jejich snaze využívat inovace a vyspělé technologie k vylepšování mobility, života, práce a trávení volného času v lidské společnosti. Zpráva upozorňuje na aktivity probíhající po celém světě a na dosažené úspěchy při plnění krátkodobých i dlouhodobých cílů ve všech prioritních oblastech, definovaných v programu „Our Way to Serve“: mobilita, lidé, životní prostředí a zásady managementu. Zpráva zahrnuje také rozhovor s externím členem správní rady o funkcích v oblasti řízení koncernu.

Zpráva navíc popisuje, jak koncern přizpůsobuje svou obchodní strategii cílům trvale udržitelného rozvoje (SDG – Sustainable Development Goals). Jasně informuje o dalších krocích k naplňování cílů pro rok 2020, včetně řady ekologických cílů. Mezi největší úspěchy v roce 2017 patří:

• snížení spotřeby vody na vyrobenou jednotku o 34 % (v porovnání s rokem 2005)
• zvýšení produktivity zdrojů o 37 % (v porovnání s rokem 2005)
• snížení emisí CO2 z provozních činností a následného používání produktů, vztaženo k čistým výnosům z prodeje, o 35 % (v porovnání s rokem 2005)
• snížení valivého odporu pneumatik o 19 % (v porovnání s rokem 2005)

Mise koncernu Bridgestone Group je „Serving Society with Superior Quality“ (Sloužíme společnosti poskytováním nejvyšší kvality). Zpráva o trvalé udržitelnosti 2017-2018 uvádí příklady odpovědnosti koncernu, jako globálního lídra v příslušných průmyslových odvětvích, vůči budoucím generacím.