Bridgestone_logo

Bridgestone rozšiřuje využívání elektrické energie z obnovitelných zdrojů ve čtyřech závodech pro výrobu pneumatik v Japonsku v rámci své strategie pro trvale udržitelné podnikání

Společnost Bridgestone Corporation (Bridgestone) přechází u veškeré elektrické energie od externích dodavatelů na obnovitelné zdroje včetně vodních, geotermálních, solárních a větrných elektráren. Uvedená změna se týká čtyř japonských závodů na výrobu pneumatik ve městech Hikone, Tosu, Shimonoseki a Kitakyushu.

Jako první začal elektrickou energii z obnovitelných zdrojů pro výrobní provozy odebírat od 1. června závod Hikone. Ostatní tři závody uskutečnily tuto změnu k 1. červenci 2021. Změna původu odebírané elektrické energie včetně iniciativ uskutečněných do roku 2020 sníží podle prognózy celkové emise CO2 vypouštěné každoročně japonskými závody Bridgestone pro výrobu pneumatik o cca 30 % v porovnání s rokem 2011. Podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě elektřiny v japonských závodech na výrobu pneumatik se zvýší na cca 42 %. Bridgestone bude pokračovat ve snižování emisí CO2 stále širším využíváním energie z obnovitelných zdrojů, zvyšováním efektivity využívání energií při výrobě pneumatik a výstavbou nových solárních elektráren ve všech japonských závodech na výrobu pneumatik do roku 2030.

Výrobní závod

Hlavní produkty

Datum přechodu

Závod Hikone

Radiální pneumatiky pro osobní a lehké užitkové vozy

1. června 2021

Závod Tosu

Radiální pneumatiky pro osobní vozy včetně ultranízkoprofilových pneumatik pro vysokovýkonné vozy

1. července 2021

Závod Shimonoseki

Radiální a diagonální pneumatiky pro vozidla používaná v hornictví a stavebnictví

1. července 2021

Závod Kitakyushu

Radiální pneumatiky pro vozidla používaná v hornictví a stavebnictví

1. července 2021

Koncern Bridgestone výrazně pokročil v realizaci svého střednědobého podnikového plánu (2021 – 2023) s rámcem pro trvale udržitelné podnikání. Jeho cílem je realizovat do roku 2050 vizi společnosti, která nabízí trvale udržitelná řešení, a poskytuje tak přidanou hodnotu společnosti a zákazníkům. Rámec pro trvale udržitelné podnikání přispívá k realizaci uzavřených koloběhů surovin, snižování emisí CO2, cirkulární ekonomiky a uhlíkové neutrality ve všech obchodních jednotkách.

Přečtěte si také:   Bridgestone bude prostřednictvím darů do Fondu bezpečnosti silničního provozu OSN podporovat bezpečnost globální dopravy

Koncern si navíc stanovil dlouhodobý ekologický cíl dosáhnout uhlíkově neutrálního stavu do roku 2050, zatímco střednědobé ekologické cíle v rámci „Milníku 2030“ zahrnují 50% snížení emisí CO2 do roku 2030 v porovnání s rokem 2011. Příkladem iniciativ koncernu v oblasti trvalé udržitelnosti je evropská dceřiná společnost Bridgestone Europe NV/SA, která v březnu 2021 dokončila přechod na energie z obnovitelných zdrojů ve všech svých evropských provozovnách. V dalších závodech, například ve městě Aiken (Jižní Karolína v USA) nebo Wuxi v Číně, probíhá výstavba solárních elektráren. Koncern Bridgestone se tímto úsilím snaží zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě ve svých výrobních závodech ze současných cca 12 % na 50 % do roku 2023.