Magazín

Bridgestone postupně obnovuje výrobu v regionu EMIA

Poznaň (Polsko)
Továrna Bridgestone, Poznaň (Polsko)

Bridgestone pomalu obnovuje výrobu ve svých výrobních závodech v souladu s požadavky trhu a zákazníků. K dnešnímu dni byla výroba znovu spuštěna ve všech výrobních závodech ve Španělsku (Burgos, Bilbao a Puente San Miguel) a Rusku (Uljanovsk). Ve druhé polovině dubna se předpokládá obnovení výroby pneumatik pro osobní automobily v Bari (Itálie) a protektorů v belgickém Lanklaaru. Výrobní závody v Indii, Jižní Africe a Francii budou prozatím i nadále uzavřeny. Výrobní závody v Polsku (Stargard a Poznaň) a Maďarsku (Tatabánya) zůstaly v uplynulém období v provozu, ale v omezeném rozsahu.

Plány na obnovu výroby společnosti Bridgestone EMIA reagují na vývoj poptávky v jednotlivých segmentech trhu včetně pneumatik pro prvovýbavu osobních automobilů a pneumatik pro užitková vozidla, které byly hospodářským poklesem ovlivněny v menším rozsahu. Bridgestone EMIA i nadále úzce spolupracuje se svými zákazníky a dodavateli, aby byly realizovány požadované dodávky pneumatik, a současně pečlivě sleduje výkyvy ve vývoji poptávky.

Nejvyšší prioritou zůstává zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Bridgestone proto přijímá vhodná preventivní opatření v souladu se svými předpisy pro ochranu zdraví zaměstnanců a na všech pracovištích důsledně dodržuje rady a doporučení zdravotnických institucí, aby byl zajištěn společenský odstup ve spojení s dostatečnou ochranou zaměstnanců. K bezpečnosti na pracovištích kromě toho přispívá také svědomité dodržování postupů a kontrol, přijatých před obnovením nebo rozšiřováním výrobních aktivit.

Společnost i nadále pečlivě sleduje situaci a řídí se radami Centra pro kontrolu a prevenci nemocí CDC (Centers for Disease Control and Prevention) a Světové zdravotnické organizace WHO (World Health Organization), jakož i vládními opatřeními v zemích, v nichž provozuje své výrobní závody.