Magazín

Nokian Tyres je první pneumatikářskou společností, které byly schváleny cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů

NokianTyres_Technology_center_Spain_4

Nokian Tyres je první pneumatikářskou společností, které iniciativa Science Based Targets (SBTi) schválila její cíle ohledně snižování emisí skleníkových plynů. Cíle, které pokrývají emise skleníkových plynů (GHG) z provozu společnosti Nokian Tyres (oblast 1 a 2*), jsou v souladu s hodnotami snížení emisí tak, aby globální oteplení nepřesáhlo 1,5 °C. Podle nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti klimatu je právě tento výsledek nezbytný, aby se zabránilo nejškodlivějším dopadům změny klimatu.

Společnost Nokian Tyres se zavazuje snížit do roku 2030 emise GHC v následujících kategoriích:

  • Oblast 1 a 2: snížení emisí GHG o 40 % na tunu pneumatik od výchozího roku 2015.
  • Oblast 3: snížení emisí GHG z nakoupených produktů a služeb o 25 % na tunu pneumatik od výchozího roku 2018.
  • Oblast 3: snížení emisí GHG z přepravy a distribuce produktů mezi výrobcem, prodejcem a koncovým uživatelem o 25 % na tunu pneumatik od výchozího roku 2018.
  • Oblast 3: snížení emisí GHG z užívání prodaných produktů o 25 % na tunu pneumatik od výchozího roku 2018.

Ve zprávě iniciativy SBTi byly cíle společnosti Nokian Tyres označeny za ambiciózní.

„Byli jsme již svědky zimy prakticky bez sněhu v jižním Finsku a zavázali jsme se, že budeme přispívat k záchraně zim pro budoucí generace. Za posledních šest let jsme snížili emise skleníkových plynů již o 44 % a naše úsilí pokračuje,“ říká Hille Korhonen, prezidentka a generální ředitelka společnosti Nokian Tyres.

Iniciativa Science Based Targets je založena na partnerství mezi CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definuje a podporuje osvědčené postupy při stanovování vědeckých cílů a nezávisle hodnotí cíle firem.

* Oblast 1 = přímé emise, oblast 2 = nepřímé emise ze zakoupené energie.