Jak mohou nové poznatky o korozi prodloužit dobu provozuschopnosti v závodech na výrobu pneumatik?

Několik let zpátky si výrobci pneumatik po celém světě lámali hlavu, když v jejich závodech začalo z ničeho nic docházet k neočekávaným závadám a odstávkám.

Co to způsobovalo? Elektronika, která byla použita v novějších průmyslových kontrolních přípravcích, byla náchylnější k závadám způsobenými korozí.

Pokusy vyřešit tento problém koroziodolnými průmyslovými kontrolními přípravky vedly pouze k dalšímu zjištění. Zkoušky odolnosti proti korozi, pomocí kterých se v tomto odvětví běžně určoval výkon produktu v korozivním prostředí, vycházely ze znečišťujících látek, které se objevují v mnoha odvětvích, ne pouze v odvětví pneumatik.

Bylo zřejmé, že k účinnému vyřešení problémů s korozí musíme získat nové poznatky o jedinečné povaze prostředí výroby pneumatik a že to bude vyžadovat značné množství času i zdrojů. A tak jsme se do toho v Rockwell Automation pustili.

Zkoumání problému

Abychom mohli problém s korozí prozkoumat, dveře svých závodů nám otevřeli jedni z největších výrobců pneumatik na světě.

Přečtěte si také:   Jak mohou řidiči ovlivnit uhlíkovou stopu svých pneumatik? Energeticky účinné pneumatiky mají význam

Na základě našeho výzkumu jsme zjistili, proč jsou moderní průmyslové kontrolní přípravky ovlivněny korozí. Je to dáno například menšími rozestupy mezi komponenty na obvodové desce a silnějším prouděním vzduchu. Stejné problémy se vyskytovaly u celé řady prodejců a produktů. Některé produkty selžou už po měsíci používání.

Rovněž jsme identifikovali konkrétní látky znečišťující ovzduší v závodech na výrobu pneumatik, které způsobují korozi u komponentů průmyslových kontrolních přípravků.

Když jsme naše zjištění srovnali s urychlenými korozními zkouškami, které se v tomto odvětví běžně používají, zjistili jsme, že tyto zkoušky nereprodukují typy a poměry koroze zjištěné v prostředí výroby pneumatik. Z toho vyplývá, že pomocí těchto zkoušek nelze přesně změřit výkon produktu za podmínek, které jsou specifické pro prostředí výroby pneumatik.

V momentě, když jsme si uvědomili, že neexistuje správný zkušební protokol, rozhodli jsme se ho sami vytvořit.

Nová zkouška pro odvětví pneumatik

Náš nový patentovaný zkušební protokol nám dává dosud nevídanou schopnost, a to pochopit, jak se budou průmyslové kontrolní přípravky chovat v závodech na výrobu pneumatik. Tento zkušební protokol nám totiž jako první nabízí možnost simulovat a urychlit jedinečné podmínky závodů na výrobu pneumatik.

Stejně jako u standardních zkoušek vychází část našeho zkušebního protokolu z metodologie zkoušky proudící směsí plynů (MFG). Ta spočívá ve smísení plynů a jejich následnému proudění okolo prostředku. Smícháním různých plynů v různém množství jsme schopni vytvořit různé korozní produkty a také různou míru koroze u různých kovů.

Náš zkušební protokol je také stejně jako v případě standardních zkoušek urychlen, takže nám dává větší jistotu, že kontrolní přípravky v prostředí výroby pneumatik obstojí ve zkoušce času. Urychlení zkoušek je možné na základě manipulace s proměnnými, jako je teplota, vlhkost, typy korozivních plynů, rychlost a koncentrace proudění.

Náš nový zkušební protokol má koneckonců jediný účel: pomoct výrobcům pneumatik vytěžit z jejich investic do automatizace co nejvíce a prodloužit dobu provozuschopnosti jejich závodů.

Co lze udělat již dnes

Pomocí našeho patentovaného zkušebního protokolu již testujeme naše průmyslové kontrolní prostředky i další takovéto prostředky na trhu. Díky tomu lze posoudit účinnost stávajících produktů v boji proti korozi a v případě potřeby podpořit vývoj nových migračních strategií.

Přečtěte si také:   Automobilový průmysl se rychle mění a s těmito změnami jde ruku v ruce vývoj pneumatik pro elektrická vozidla

Pokud však chce jakýkoliv závod na výrobu pneumatik začít omezovat závady způsobené korozí už dnes, nemusí čekat na konec tohoto testování. V Rockwell Automation jsme vytvořili pokyny s radami, jak s korozí zatočit kombinací koroziodolných přípravků a robustního uzavřeného prostředí.

Autor: Dan Paul, globální vedoucí obchodu pro odvětví pneumatik ve společnosti Rockwell Automation