Magazín

Jak mohou nové poznatky o korozi prodloužit dobu provozuschopnosti v závodech na výrobu pneumatik?

Několik let zpátky si výrobci pneumatik po celém světě lámali hlavu, když v jejich závodech začalo z ničeho nic docházet k neočekávaným závadám a odstávkám.

Co to způsobovalo? Elektronika, která byla použita v novějších průmyslových kontrolních přípravcích, byla náchylnější k závadám způsobenými korozí.

Pokusy vyřešit tento problém koroziodolnými průmyslovými kontrolními přípravky vedly pouze k dalšímu zjištění. Zkoušky odolnosti proti korozi, pomocí kterých se v tomto odvětví běžně určoval výkon produktu v korozivním prostředí, vycházely ze znečišťujících látek, které se objevují v mnoha odvětvích, ne pouze v odvětví pneumatik.

Bylo zřejmé, že k účinnému vyřešení problémů s korozí musíme získat nové poznatky o jedinečné povaze prostředí výroby pneumatik a že to bude vyžadovat značné množství času i zdrojů. A tak jsme se do toho v Rockwell Automation pustili.

Zkoumání problému

Abychom mohli problém s korozí prozkoumat, dveře svých závodů nám otevřeli jedni z největších výrobců pneumatik na světě.

Přečtěte si také:   Nová pneumatika Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002 umožňuje řidičům vozů s pohonem 4x4 překonávat výzvy na silnicích i v terénu

Na základě našeho výzkumu jsme zjistili, proč jsou moderní průmyslové kontrolní přípravky ovlivněny korozí. Je to dáno například menšími rozestupy mezi komponenty na obvodové desce a silnějším prouděním vzduchu. Stejné problémy se vyskytovaly u celé řady prodejců a produktů. Některé produkty selžou už po měsíci používání.

Rovněž jsme identifikovali konkrétní látky znečišťující ovzduší v závodech na výrobu pneumatik, které způsobují korozi u komponentů průmyslových kontrolních přípravků.

Když jsme naše zjištění srovnali s urychlenými korozními zkouškami, které se v tomto odvětví běžně používají, zjistili jsme, že tyto zkoušky nereprodukují typy a poměry koroze zjištěné v prostředí výroby pneumatik. Z toho vyplývá, že pomocí těchto zkoušek nelze přesně změřit výkon produktu za podmínek, které jsou specifické pro prostředí výroby pneumatik.

V momentě, když jsme si uvědomili, že neexistuje správný zkušební protokol, rozhodli jsme se ho sami vytvořit.

Nová zkouška pro odvětví pneumatik

Náš nový patentovaný zkušební protokol nám dává dosud nevídanou schopnost, a to pochopit, jak se budou průmyslové kontrolní přípravky chovat v závodech na výrobu pneumatik. Tento zkušební protokol nám totiž jako první nabízí možnost simulovat a urychlit jedinečné podmínky závodů na výrobu pneumatik.

Stejně jako u standardních zkoušek vychází část našeho zkušebního protokolu z metodologie zkoušky proudící směsí plynů (MFG). Ta spočívá ve smísení plynů a jejich následnému proudění okolo prostředku. Smícháním různých plynů v různém množství jsme schopni vytvořit různé korozní produkty a také různou míru koroze u různých kovů.

Náš zkušební protokol je také stejně jako v případě standardních zkoušek urychlen, takže nám dává větší jistotu, že kontrolní přípravky v prostředí výroby pneumatik obstojí ve zkoušce času. Urychlení zkoušek je možné na základě manipulace s proměnnými, jako je teplota, vlhkost, typy korozivních plynů, rychlost a koncentrace proudění.

Náš nový zkušební protokol má koneckonců jediný účel: pomoct výrobcům pneumatik vytěžit z jejich investic do automatizace co nejvíce a prodloužit dobu provozuschopnosti jejich závodů.

Co lze udělat již dnes

Pomocí našeho patentovaného zkušebního protokolu již testujeme naše průmyslové kontrolní prostředky i další takovéto prostředky na trhu. Díky tomu lze posoudit účinnost stávajících produktů v boji proti korozi a v případě potřeby podpořit vývoj nových migračních strategií.

Přečtěte si také:   Nokian Tyres položila základní kámen své nové továrny na pneumatiky v Rumunsku

Pokud však chce jakýkoliv závod na výrobu pneumatik začít omezovat závady způsobené korozí už dnes, nemusí čekat na konec tohoto testování. V Rockwell Automation jsme vytvořili pokyny s radami, jak s korozí zatočit kombinací koroziodolných přípravků a robustního uzavřeného prostředí.

Autor: Dan Paul, globální vedoucí obchodu pro odvětví pneumatik ve společnosti Rockwell Automation