Magazín

Hankook se rozhodl posílit akcionářskou hodnotu

Hankook_Shareholder_Value

Výrobce pneumatik Hankook v usnesení představenstva oznámil, že má v úmyslu zvýšit svou akcionářskou hodnotu, jakožto i finanční sílu a konkurenceschopnost společnosti. Společnost Hankook má v úmyslu přijmout různá opatření na ochranu práv svých akcionářů a zvýšit hodnotu společnosti. Zaprvé byl na zasedání správní rady schválen program zpětného odkupu akcií v hodnotě přibližně 50 miliard KRW (což odpovídá přibližně 36,8 milionu EUR) během následujících šesti měsíců. Hankook také zvýší dividendy. Skupina Hankook Technology Group se rozhodla vyplácet dividendu ve výši 350 KRW (0,26 EUR) za kmenovou akcii za rok 2019, což výrazně převyšuje dividendu za rok 2018 ve výši 300 KRW (0,22 EUR) za akcii. Přidružená společnost Hankook Tire se také rozhodla vyplácet dividendu 550 KRW (0,40 EUR) na akcii, čímž se celková dividenda za rok 2019 zvýšila na 68,1 miliardy KRW (přibližně 50 milionů EUR). To představuje nárůst přibližně o 22 % ve srovnání s rokem 2018, kdy dividenda na akcii činila 450 KRW (0,33 EUR) a celková částka byla přibližně 55,7 miliardy KRW (přibližně 41 milionů EUR). Hankook se rovněž zavazuje zvyšovat hodnotu pro své akcionáře zlepšováním své strategie zisků v souladu s investičními plány a současnými tržními podmínkami.

Kromě toho bude zřízen organizační systém pro externí členy představenstva a auditory za účelem zvýšení transparentnosti v řízení společnosti. Účelem zavedení elektronického hlasovacího systému je povzbudit akcionáře, aby uplatňovali svá práva a rozšiřit možnosti komunikace s nimi. Z dlouhodobého hlediska se plánuje posílení role představenstva a kontrolních orgánů s cílem vytvořit pokročilou firemní strukturu správy a řízení. Hankook Tire má rating AA a má stabilní cash flow, zejména díky svému vynikajícímu provoznímu cash flow. Společnost také těží z vynikající finanční struktury, kdy jsou splátky půjček vypláceny z uvolněné hotovosti. Hankook se také zaměří na posílení své finanční síly a optimalizaci svých aktiv pro zajištění budoucích investic. Budou například prodány nefunkční nemovitosti, jako je místo logistického centra na ostrově Busan Yeongdo a získané prostředky budou použity na zajištění dalšího růstu.

Přečtěte si také:   Hankook představuje novou návěsovou pneumatiku Laufenn LF95 pro regionální dopravu

Hankook se také zaměřuje na zvyšování primární konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím inovací. Výrobce pneumatik obnoví své obchodní procesy ve všech oblastech, včetně vývoje produktů, logistiky, marketingu a prodeje. Investovat se bude zejména do vývoje pneumatik pro nová vozidla a do zvýšení dodací kapacity. Za účelem zvýšení růstu tržeb a tržního podílu na udržitelném základě budou v USA a Evropě vytvořeny a rozvíjeny další distribuční kanály. Je to aktivní reakce na změny v potřebách zákazníků a na trhu vyplývající z digitální transformace. Za účelem další podpory stávající důvěry akcionářů bude mít akcionářská hodnota nejvyšší prioritu ve všech důležitých rozhodnutích týkajících se nových projektů.

„Přestože krátkodobá ztráta z příjmů bude nevyhnutelná, protože Evropa a USA i globální automobilový průmysl čelí obtížné situaci v důsledku odstavení továren a distribučních kanálů způsobeného rozšířením COVID-19, snížením poptávky atd., budeme plně připraveni na to, abychom situaci okamžitě po ukončení epidemie zvrátili,“ řekl Hyun Shick Cho, místopředseda dozorčí rady Hankook Technology Group. „Budeme pokračovat v inovacích v naší stávající oblasti podnikání a budeme hledat nové investice nebo příležitosti fúzí a akvizic založené na naší vynikající finanční struktuře, abychom posílili naši primární i budoucí konkurenceschopnost. To zase dále zvýší hodnotu pro akcionáře.“