Magazín

Bridgestone získal certifikaci SBT pro své cíle v oblasti snižování emisí CO2

Bridgestone_logo

Společnost Bridgestone Corporation oznámila, že iniciativa Science Based Targets (SBTi) schválila její cíle pro snížení emisí CO2 do roku 2030 stanovené pro celý koncern Bridgestone Group (Bridgestone).

SBTi uděluje certifikaci společnostem, které si stanovily cíle pro snižování emisí skleníkových plynů na základě vědeckých poznatků. Tyto cíle musí pokrývat období od 5 do 10 let a dosahovat úrovně dojednané v Pařížské dohodě.

Bridgestone získal certifikaci SBT pro svůj střednědobý cíl snížení emisí CO2 do roku 2030 (rámec 1, 2 a rámec 3). Bridgestone usiluje o dosažení svého cíle v podobě uhlíkové neutrality důsledným zvětšováním svých aktivit ke snižování a minimalizaci emisí CO2 s důrazem na rychlou a výraznou redukci emisí. Bridgestone se proto snaží nepřetržitě zvyšovat energetickou hospodárnost svých výrobních aktivit a současně zintenzivňuje využívání energií z obnovitelných zdrojů. Bridgestone přitom usiluje o snižování emisí CO2 napříč hodnotovým řetězcem a v rámci celého životního cyklu produktů, který sahá od získávání surovin přes prodej a používání produktu až po jeho opětovné využití a recyklaci. Bridgestone si také již sedm let udržuje hodnocení
A- nebo vyšší od CDP, které dokládá vynikající přístup k boji proti změně klimatu.

Přečtěte si také:   Nové Lamborghini Revuelto dostalo speciální vysoce výkonné pneumatiky Bridgestone

Následující přehled uvádí konkrétní příklady aktivit společnosti Bridgestone:

Minimalizace emisí CO2

 • Podpora zelených a chytrých výrobních závodů
  Dlouhodobá strategická aspirace 2030, kterou Bridgestone oznámil v srpnu 2022, popisuje úsilí společnosti Bridgestone zaměřené na podporu zelených a chytrých výrobních závodů. Bridgestone konkrétně hodlá v roce 2023 odebírat více než 50 % energie (elektřiny) z obnovitelných zdrojů. Kromě toho si také stanovil výzvu dosáhnout do roku 2030 téměř 100% podílu energie z obnovitelných zdrojů. Bridgestone již přešel na odběr elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů ve všech výrobních závodech provozovaných společností Bridgestone EMIA v Evropě, ve čtyřech výrobních závodech v Japonsku (Hikone, Shimonoseki, Tosu a Kitakyushu) a dvou výrobních závodech v Číně (Tianjin a Wuxi). Bridgestone také začal využívat elektrickou energii ze solárních elektráren ve výrobních závodech v Thajsku, USA a Evropě.

SBT certification Global 02-02-23

Zvětšování příspěvků ke snižování emisí CO2

 • Pneumatiky pro elektromobily vybavené inovativní technologií „ENLITEN“
  Bridgestone rozšiřuje své úsilí dodávat pneumatiky s inovativní technologií ENLITEN, která nabízí novou prémiovou úroveň pro éru elektromobilů a poskytuje nejlepší možné ekologické i provozní vlastnosti. Tato technologie pomáhá prodlužovat dojezd a zvyšovat provozní hospodárnost elektromobilů snižováním valivého odporu pneumatik. Pneumatiky vybavené technologií ENLITEN lze také individuálně optimalizovat, aby poskytovaly provozní vlastnosti požadované pro jednotlivé modely s elektrickým pohonem. Technologie ENLITEN se může uplatnit například ke snížení hmotnosti pneumatiky nebo k šetrnějšímu využívání přírodních zdrojů prostřednictvím vyšší odolnosti vůči opotřebení. Bridgestone podporuje technologií ENLITEN bezpečnou mobilitu s pocitem jistoty a současně významně přispívá k trvalé udržitelnosti snižováním emisí CO2 a efektivnějším využíváním přírodních zdrojů.
 • Rozšíření nabídky řešení pro mobilitu
  Bridgestone poskytuje řešení pro mobilitu, která pomáhají zkracovat prostoje vozidel. Tato řešení využívají digitální technologie schopné předvídat provozní vlastnosti vozidla a opotřebení pneumatiky. Digitalizace kromě toho umožňuje nabízet široké skupině zákazníků také velmi efektivní služby pro výměnu a údržbu pneumatik. Bridgestone nejenže podporuje bezpečnou mobilitu s pocitem jistoty, ale také vyvíjí a rozšiřuje svou nabídku řešení, která přispívají ke snižování emisí CO2 ve fázi používání zákazníkem a pomáhají maximalizovat produktivitu a ekonomickou hodnotu.
 • Větší důraz na zapojení dodavatelů
  Bridgestone v roce 2021 částečně upravil své globální zásady pro trvale udržitelný nákup. Mezi přijaté změny patří lepší utváření iniciativ směřujících k uhlíkové neutralitě. Bridgestone vysvětluje své zásady dodavatelům v různých regionech, v nichž působí. Tím je zajištěno, aby dodavatelé správně chápali všechny zásady a aktivity společnosti Bridgestone. Bridgestone bude v souladu s těmito zásadami i nadále spolupracovat se svými dodavateli na snižování emisí CO2 v té části dodavatelského řetězce, která zajišťuje získávání a těžbu surovin.

Trvalá udržitelnost je základem managementu a podnikání společnosti Bridgestone, která usiluje o realizaci své vize „pokračovat na cestě do roku 2050 v poskytování hodnoty společnosti a zákazníkům jako firma nabízející trvale udržitelná řešení“. Bridgestone urychluje iniciativy, které přispívají k realizaci uhlíkové neutrality a cirkulární ekonomiky, a rozvíjí svůj rámec pro trvale udržitelné podnikání, který zajišťuje propojení mezi aktivitami v oblasti trvalé udržitelnosti a podnikáním napříč celým hodnotovým řetězcem, a to ve všech fázích „výroby a prodeje“, „používání“ a „recyklace“ svých bezkonkurenčních produktů (dan-totsu).

Uvedené snahy společnosti Bridgestone jsou v souladu se závazky „Energy (energie): Závazek realizovat společnost s uhlíkově neutrální mobilitou“, „Ecology (ekologie): Závazek rozvíjet technologie a řešení pro trvale udržitelné pneumatiky, které zachovají životní prostředí pro budoucí generace“ a „Economy (ekonomika): Závazek maximalizovat ekonomickou hodnotu mobility a podnikatelských činností“, které jsou definovány v korporátní iniciativě „Bridgestone E8 Commitment“.

Přečtěte si také:   RONAL GROUP odhaluje podrobnosti o motorsportovním kole pro Lamborghini SC63

Iniciativa „Bridgestone E8 Commitment“ slouží jako vodítko pro urychlení transformace společnosti Bridgestone, která považuje za svůj závazek realizovat trvale udržitelnou společnost vytvářením hodnoty společně se zaměstnanci, společností, partnery a zákazníky, a dosahovat tak trvalé udržitelnosti a současně i obchodního růstu.