Bridgestone_logo

Bridgestone uzavře svůj výrobní závod v Bethune ve Francii

Bridgestone musí přijmout strukturální opatření ke snížení nadměrné kapacity výroby a zvýšení nákladové efektivity vzhledem k dlouhodobě nepříznivému vývoji na evropském trhu s pneumatikami pro osobní automobily.

Po důkladném zvážení všech možných variant oznámila společnost na mimořádném zasedání závodní rady, že zamýšlí ukončit veškeré aktivity výrobního závodu Bethune, protože se jedná o jediné efektivní řešení, jak zachovat celkovou konkurenceschopnost výrobních závodů Bridgestone v Evropě.

Návrh se týká 863 zaměstnanců. Společnost Bridgestone si je zcela vědoma sociálních důsledků tohoto projektu a využije všechny dostupné prostředky k sestavení plánu podpory pro každého zaměstnance.

K tomu dojde na základě podrobných konzultací a nepřetržitého dialogu se zástupci zaměstnanců. Společnost navrhne opatření pro předčasný odchod do důchodu, podpoří přechod zaměstnanců do ostatních organizačních jednotek společnosti Bridgestone ve Francii a připraví iniciativy pro podporu zaměstnanců při hledání pracovního uplatnění u jiných zaměstnavatelů. Společnost bude jednotlivé kroky v následujících měsících podrobně probírat se zástupci zaměstnanců.

Přečtěte si také:   Bridgestone získal certifikaci SBT pro své cíle v oblasti snižování emisí CO2

Bridgestone kromě toho hodlá minimalizovat dopady tohoto rozhodnutí na region vypracováním realistického plánu pro posílení zaměstnanosti v příslušné oblasti. Společnost se zavázala k vytvoření speciálního programu zaměřeného na hledání nového uplatnění pro zaměstnance a k aktivnímu hledání zájemce o koupi výrobního areálu.

Bridgestone musí zvažovat strukturální opatření pro zachování trvalé udržitelnosti svých provozních činností v Evropě

Aktuální situace v segmentu pneumatik pro osobní automobily ohrožuje konkurenceschopnost společnosti Bridgestone na evropském trhu. Trh s pneumatikami pro osobní vozy se v posledních letech potýká s vážnými potížemi – a to bez ohledu na dopady pandemie onemocnění COVID-19. Trh s pneumatikami pro osobní vozy je v posledních letech stabilní (s průměrným ročním růstem méně než 1 %), avšak konkurence nízkonákladových asijských značek i nadále roste (jejich podíl na trhu vzrostl z 6 % v roce 2000 na 25 % v roce 2018). V důsledku toho vznikl všeobecný nadbytek výrobních kapacit. To vede k tlaku na ceny a marže. Klesající poptávka v segmentu pneumatik pro kola s malým průměrem ráfku navíc způsobuje další nadbytečné kapacity. Závod Bethune je přitom v rámci celkových evropských aktivit společnosti Bridgestone v nejhorší pozici a vykazuje nejnižší konkurenceschopnost.

Bridgestone v uplynulých letech uskutečnil několik opatření včetně snah o zvýšení konkurenceschopnosti výrobního závodu Bethune. Tyto kroky se ukázaly být nedostatečnými. Pro Bridgestone je tak výroba pneumatik v Bethune již několik let ztrátová. Vzhledem k současnému vývoji trhu nelze předvídat žádné zlepšení této situace.

Přečtěte si také:   Společnost Bridgestone EMIA obdržela druhým rokem v řadě prestižní hodnocení EcoVadis Platinum

„Uzavření závodu Bethune není projektem, ze kterého bychom měli radost. Neexistuje však žádné jiné řešení, pokud chceme úspěšně zvládnout výzvy, jimž čelíme v Evropě. Je to nezbytný krok k zachování trvalé udržitelnosti podnikání společnosti Bridgestone v Evropě,“ řekl Laurent Dartoux, generální ředitel společnosti Bridgestone EMIA. „Jsme si plně vědomi důsledků našeho dnešního oznámení a dopadů, které může mít na zaměstnance a jejich rodiny. Tento projekt není reakcí na pracovní nasazení a výsledky zaměstnanců, ani na jejich mnohaleté úsilí o poskytování velmi kvalitních produktů našim zákazníkům. Jedná se o přímý následek situace na trhu, kterou musí Bridgestone řešit. Jasnou prioritou je nalézt férové a individuální řešení pro všechny zaměstnance. Každému z nich nabídneme individuální podporu a řešení v souladu s jejich osobními a profesními projekty.“

Tento projekt nebude realizován dříve než ve druhém čtvrtletí roku 2021. Společnost Bridgestone bude ve Francii i nadále významně zastoupena, a to především prodejní a maloobchodní sítí, v níž pracuje cca 3500 zaměstnanců.