Magazín

Bridgestone EMEA se připravuje na budoucnost investicí 36 milionů EUR do projektu chytrých továren

Automatic feeding of curing presses 3 small

Společnost Bridgestone EMEA bude investovat 36 milionů EUR do digitalizace svých výrobních procesů a vytváření chytrých továren budoucnosti. Bude díky tomuto projektu od roku 2019 schopna rychleji a flexibilněji reagovat na měnící se požadavky zákazníků. Její výroba bude zároveň méně náročná na spotřebu energie a bude vytvářet méně odpadu. Zaměstnance Bridgestone v oblasti EMEA navíc čeká v rámci nové investice rozšíření jejich kvalifikace, aby mohli ovládat nejvyspělejší digitální technologie, což následně povede k vyšší efektivitě využívání zdrojů a vyšší spokojenosti zaměstnanců.

Zvýšení efektivity, flexibility a trvalé udržitelnosti

Projekt chytrých továren s rozpočtem 36 milionů EUR zajistí transformaci veškerých výrobních procesů, od výroby polotovarů přes dodávky energií, údržbu a monitoring výroby až po plánování výroby, v osmi evropských výrobních závodech – v Polsku, Maďarsku, Španělsku, Itálii a Franci. Realizace projektu přinese úspory energie, zvýšení efektivity, snížení množství odpadu a zjednodušení procesů.

Jako první bude spuštěn dílčí projekt „Chytrá energie“, který optimalizuje spotřebu energie ve výrobních závodech a související náklady. Plány počítají se snížením spotřeby energie o cca 10 procent. Systém „Chytrá energie“ propojí výrobní plány se spotřebou energie a pomocí modelů bude optimalizovat energetickou náročnost výroby pneumatik.

Digitalizace výrobních závodů umožní ukládání dat o výrobě pneumatik. Inženýři Bridgestone v Římě a Tokiu budou moci tato data analyzovat a využívat při vývoji nových a vylepšených modelů pneumatik. Konstrukce nových modelů pneumatik budou předávány výrobním závodům v digitální podobě, což zkrátí dobu výroby prvních sérií nových pneumatik na polovinu.

Digitalizace sehraje významnou roli také ve zvyšování efektivity výroby v závodech společnosti Bridgestone díky chytré údržbě zařízení výrobních závodů. Umělá inteligence bude analyzovat data a předpovídat riziko poruchy strojů. Systém bude pomocí senzorů zaznamenávat a následně analyzovat klíčové parametry strojů a automaticky navrhne potřebnou údržbu, aby se předešlo nákladným selháním techniky. Tento nový proces také pomůže optimalizovat plánování pravidelné údržby.

Přečtěte si také:   Bridgestone Duravis Van Winter ENLITEN: nová zimní pneumatika pro lehké užitkové vozy se představuje

Investice do chytrých továren rovněž pomůže snížit množství odpadu, produkovaného společností Bridgestone EMEA po celé Evropě. Data o výrobě budou odesílána do cloudové databáze a speciální algoritmy budou na jejich základě hledat souvislosti mezi výrobními parametry a vlastnostmi vyrobených pneumatik. Výsledky budou automaticky předávány týmům v příslušných závodech, které budou moci okamžitě přijmout nápravná opatření a významně snížit počet vadných výrobků.

Navíc dojde k výraznému zjednodušení logistických procesů ve výrobních závodech Bridgestone. Zavedení technologie chytrých materiálů umožní odborníkům ve výrobních závodech digitálně sledovat a řídit přemisťování nachystaných materiálů a polotovarů. Tím se značně zjednoduší plánování výroby a administrativní procesy, od vytváření směsí až po skladování.

Bridgestone EMEA se připravuje na budoucnost

Tato investice ve výši 36 milionů USD následuje po úspěchu předchozích iniciativ společnosti Bridgestone, zaměřených na digitalizaci procesu výroby pneumatik. Mezi ně patří například EXAMATION. EXAMATION je výrobní technologie společnosti Bridgestone, která je založena na umělé inteligenci a vyznačuje se vysokou produktivitou. EXAMATION zaznamenává a kontroluje 480 parametrů kvality pneumatiky. V rámci tohoto procesu je shromážděno 700 MB dat u každé pneumatiky.

Investice budou doprovázet školení zaměstnanců výrobních závodů, jejichž předmětem bude správné ovládání nejmodernějších digitálních technologií a maximální využívání potenciálu investic. Inteligentní přehledy a zjištění, poskytované chytrou továrnou, jim umožní lépe řídit a optimalizovat výrobní procesy a v neposlední řadě přispějí k větší autonomii a spokojenosti zaměstnanců.

Adolfo Llorens, viceprezident společnosti Bridgestone EMEA, odpovědný za výrobu, k tomu poznamenal: „Tento projekt chytré továrny důkladně připraví společnost Bridgestone EMEA na budoucnost. Nejenže budou naše procesy ještě efektivnější a trvale udržitelnější, ale také povedou k lepším produktům. Například digitální stroje, které budeme používat, kontrolují parametry kvality vyráběných pneumatik pomocí algoritmů, čímž vylepšíme ukazatel rovnoměrnosti kvality o 15 procent. Opravdu se už nemohu dočkat, jak se tento projekt bude v následujících čtyřech letech vyvíjet.“