Magazín

Bridgestone bude prostřednictvím darů do Fondu bezpečnosti silničního provozu OSN podporovat bezpečnost globální dopravy

Bridgestone_logo

Společnost Bridgestone Corporation oznámila, že ve čtyřletém období 2022 až 2025 daruje 1,0 milionu USD (cca 129 milionů jenů, resp. 24 milionů Kč) Fondu bezpečnosti silničního provozu OSN (UNRSF – United Nations Road Safety Fund). Koncern Bridgestone Group, jehož základem je výroba pneumatik, chápe, že bezpečnost silničního provozu je pro systémy mobility a odolnost komunit nezbytná. Tento projekt odpovídá hodnotám „Snadnost: Zaměření na zajišťování komfortu a pocitu jistoty v životě založeném na mobilitě“ a „Posílení postavení: Úsilí přispívat ke společnosti, která zajišťuje dostupnost a důstojnost pro všechny“, jak jsou uvedeny v korporátní iniciativě „Bridgestone E8 Commitment“.

Každý rok přijde v důsledku dopravních nehod o život více než 1,35 milionu lidí na celém světě. Dopravní nehody jsou hlavní příčinou úmrtí mladých lidí, a k více než 90 % těchto dopravních nehod dochází v zemích s nízkou až střední úrovní příjmů. Bridgestone Group podniká ve více než 150 zemích a teritoriích celého světa. Koncern kromě poskytování produktů a služeb splňujících nejvyšší požadavky na bezpečnost přispívá k bezpečnosti silničního provozu také svými každodenními obchodními aktivitami, například kontrolami bezpečnosti pneumatik. Bridgestone Group navíc organizuje různé aktivity, jakými jsou tréninky bezpečné jízdy pro zvyšování povědomí o bezpečnosti mezi zaměstnanci, a v lokálních komunitách rovněž zajišťuje současným i budoucím generacím vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Více informací o aktivitách koncernu Bridgestone Group naleznete na internetu ve zprávě „Bridgestone 3.0 Journey 2022 Integrated Report“.

V roce 2020 vyhlásilo Valné shromáždění OSN Akční dekádu pro bezpečnost silničního provozu 2021–2030. V jejím průběhu budou podporovány kroky vedoucí ke snížení počtu smrtelných dopravních nehod v období mezi roky 2021 a 2030 alespoň o 50 %. Tato kampaň svědčí o rostoucích očekáváních globální komunity v oblasti bezpečnosti silničního provozu a předpokládá, že členské země OSN budou v tomto desetiletí pokračovat ve vlastních iniciativách na podporu bezpečnosti silničního provozu. Organizace Tire Industry Project, tvořená
10 nejvýznamnějšími globálními výrobci pneumatik, zveřejnila v roce 2021 Plán SDG pneumatikářského průmyslu s konkrétními příspěvky tohoto odvětví k realizaci cílů trvale udržitelného vývoje OSN (SDG – Sustainable Development Goals). Tento plán stanovuje rámec konkrétních kroků směřujících k naplnění cílů SDG 3.6 (snížení počtu úmrtí a zraněných osob při dopravních nehodách na celém světě na polovinu), které toto průmyslové odvětví považuje za důležité.

Bridgestone, globální lídr v odvětvích výroby pneumatik a gumárenských produktů, připravuje v rámci partnerství prostřednictvím darů Fondu bezpečnosti silničního provozu OSN (UNRSF) další rozšíření svých aktivit v oblasti bezpečnosti silničního provozu v regionech svého působení. Bridgestone bude současně nepřetržitě přispívat k zajišťování bezpečnosti silničního provozu v globálním měřítku, což zahrnuje rozvoj silniční infrastruktury, podporu multimodální dopravy a využívání půdy v zemích s nízkou až střední úrovní příjmů. Bridgestone Group využívá jednu ze svých silných stránek – globální působení – k budování vztahů s lokálními komunitami na základě důvěry. Koncern současně pracuje na tom, aby splňoval očekávání globální komunity prostřednictvím aktivit s jednotným přístupem a různých partnerství.

UNRSF_who_we_are_Jan21 (002)_Page_1„Ve společnosti Bridgestone jsme přesvědčeni o tom, že je naším úkolem a odpovědností podporovat bezpečnou mobilitu a životní styly od samých základů a přispívat k realizaci trvale udržitelné společnosti. Koncern se s hrdostí připojuje ke globální spolupráci na uskutečňování vize Fondu bezpečnosti silničního provozu OSN: ‚Budovat svět, kde jsou silnice bezpečné pro všechny účastníky silničního provozu, a to kdekoli‘. Tato vize se dalekosáhle překrývá s hodnotou ‚Snadnost: Zaměření na zajišťování komfortu a pocitu jistoty v životě založeném na mobilitě’, která je součástí naší korporátní iniciativy ‚Bridgestone E8 Commitment‘. Bridgestone Group usiluje prostřednictvím tohoto partnerství o další zlepšování bezpečnosti a životů současných i budoucích generací,“ řekl Shu Ishibashi, globální generální ředitel a jednatel společnosti Bridgestone Corporation.

„Máme radost, že se můžeme spolehnout na podporu inovační společnosti, jakou je Bridgestone, která vstupuje do našeho partnerství pro bezpečnost silničního provozu. Jeho cílem je snížit počty obětí a zraněných osob při dopravních nehodách, ovlivňujících život komunit na celém světě, na polovinu. Ukončení této naléhavé krize vyžaduje soustředěné úsilí celého světa. Na nepřetržitý růst partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem v rámci Fondu bezpečnosti silničního provozu OSN jsme hrdí,“ řekl Jean Todt, zvláštní vyslanec generálního tajemníka OSN pro bezpečnost silničního provozu.