Magazín

BMW X5 dostane nové pneumatiky Pirelli obsahující FSC certifikovaný přírodní kaučuk a umělé hedvábí

BMW_X5_xDrive45e-pneu-Pirelli_P_Zero-FSC- (1)

BMW Group zintenzivňuje své aktivity v oblasti udržitelnosti a stává se prvním výrobcem automobilů na světě, který své vozy vybavuje pneumatikami obsahujícími udržitelný certifikovaný přírodní kaučuk a umělé hedvábí, což je materiál používaný k zesílení pneumatik na bázi dřeva. BMW Group bude 22palcové pneumatiky nejprve objednávat výhradně od společnosti Pirelli a od srpna tohoto roku je bude montovat na plug-in hybridní BMW X5 xDrive45e. Certifikace kaučukových plantáží a komplexního dodavatelského řetězce přírodního kaučuku a umělého hedvábí probíhá v souladu s přísnými normami nezávislé organizace Forest Stewardship Council (FSC).

„Jakožto prémiový výrobce usilujeme o průkopnictví v oblasti udržitelnosti a přebírání odpovědnosti,“ řekl Dr. Andreas Wendt, člen představenstva BMW AG odpovědný za nákup a dodavatelskou síť. „Od roku 2015 jsme se zavázali ke zlepšování pěstování přírodního kaučuku a zvyšování transparentnosti dodavatelské sítě. Používání pneumatik vyrobených z certifikovaného přírodního kaučuku je pro náš průmysl průkopnickým úspěchem. Tímto způsobem pomáháme chránit biologickou rozmanitost a lesy, čímž bojujeme proti změně klimatu.“

Přírodní kaučuk je základním materiálem mnoha produktů, které používáme v každodenním životě, například bot a matrací. Asi šest milionů drobných zemědělců na celém světě odpovídá za více než 80 % světové produkce přírodního kaučuku. V takzvaném gumovém pásu v tropických oblastech provozují za nejrůznějších podmínek farmy o velikosti od jednoho do dvou hektarů. Dohodnout se s miliony těchto malých farem na jednotných sociálních a environmentálních podmínkách je proto velkou výzvou. Zdaleka největší podíl celosvětově získaného přírodního kaučuku směřuje do výroby pneumatik. Díky své vysoké pružnosti a odolnosti je v současné době ve výrobě pneumatik nenahraditelný.

Malé logo, velký dopad

Nezávislá organizace FSC vyvinula v posledních letech mezinárodně uznávaný a náročný certifikační standard, který se celosvětově používá pro ekologicky vhodné, společensky prospěšné a přitom ekonomické obhospodařování lesů. Organizace, jejíž logo je v dřevařském a papírenském průmyslu dobře známé, vztahuje tuto normu také na výrobky z přírodního kaučuku.

Nová 22palcová pneumatika P ZERO se nyní stala první pneumatikou na světě, která se může pochlubit prestižním označením FSC. Aby toto označení získala, přizpůsobila společnost Pirelli svůj americký závod v Rome, stát Georgia, tak, aby vyráběl pneumatiky z FSC certifikovaného přírodního kaučuku a umělého hedvábí. Odtud jsou pneumatiky dodávány do 370 kilometrů vzdálené továrny BMW Group ve Spartanburgu, kde se montují na plug-in hybridní BMW X5. Hvězda v označení sděluje, že nová pneumatika splňuje přísné požadavky BMW Group na vlastnosti, včetně zvláště nízkého valivého odporu a úrovně hluku.

Giovanni Tronchetti Provera, Senior Vice President společnosti Pirelli pro udržitelnost a mobilitu budoucnosti, řekl: „Než se vůbec dostane na silnici, začíná udržitelná mobilita u surovin. První pneumatikou s certifikací FSC na světě společnost Pirelli opět ukazuje své odhodlání sledovat stále náročnější cíle v oblasti udržitelnosti, což je důkaz neustálé práce na inovativních materiálech a stále se zlepšujících špičkových výrobních procesech. Pokračujeme v investování do udržitelnosti naší planety a uvědomujeme si, že je to nezbytné také pro budoucnost našeho podnikání.“

Jeremy Harrison, Chief Markets Officer, FSC International, dodal: „Nová pneumatika Pirelli s certifikací FSC je významným milníkem v úsilí o dosažení ekonomických, sociálních a environmentálních přínosů napříč hodnotovým řetězcem přírodního kaučuku. Jedná se o zásadní krok vpřed na cestě k udržitelnějšímu hodnotovému řetězci přírodního kaučuku, který pomůže zmírnit odlesňování a podpoří boj proti změně klimatu.“

Dlouhodobý závazek k větší transparentnosti a udržitelnosti v dodavatelské síti přírodního kaučuku

Použití prvních pneumatik obsahujících certifikovaný udržitelný přírodní kaučuk a umělé hedvábí je výsledkem rozsáhlého závazku BMW Group v této oblasti. V roce 2019 BMW Group spojila své síly se známými výrobci pneumatik, nevládními organizacemi, výrobci pryže a spotřebiteli, aby společně vytvořili globální platformu pro udržitelný přírodní kaučuk GPSNR. V této iniciativě jsou zastoupeni i drobní zemědělci. GPSNR je odhodlána zlepšovat sociální a environmentální podmínky pro pěstování přírodního kaučuku a usilovat o větší udržitelnost. Rovněž provádí úkony k zastavení odlesňování a zvýšení transparentnosti dodavatelských řetězců. GPSNR má v současné době téměř 100 členů, jejichž celkový podíl na globálním trhu s přírodním kaučukem činí přibližně 50 procent.

Prostřednictvím svých aktivit v GPSNR a úzké spolupráce s dodavateli BMW Group neustále pracuje na dalším zlepšování udržitelnosti v dodavatelském řetězci přírodního kaučuku. BMW Group tyto aktivity zintenzivňuje a plánuje i nadále rozšiřovat použití pneumatik vyrobených z udržitelně pěstovaného přírodního kaučuku.

BMW Group spolupracuje s organizací FSC již mnoho let (licenční kód FSC-N002012). Společnost se rozhodla použít FSC certifikované dřevo v obložení BMW i3, které bylo poprvé uvedeno na trh v roce 2013. V BMW iX, jež se na trh dostane ještě letos, se také objeví dřevo s certifikací FSC. V roce 2017 se BMW Group a FSC zasazovaly o další rozvoj FSC standardů pro pěstování přírodního kaučuku v Thajsku.

BMW_X5_xDrive45e-pneu-Pirelli_P_Zero-FSC- (5)

Udržitelnost je nedílnou součástí všech nákupních aktivit

Nezávisle na těchto opatřeních si BMW Group od roku 2014 smluvně zavázala všechny své přímé dodavatele k dodržování lidských práv, širších environmentálních a sociálních norem a zavádění systémů řízení na podporu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. To zahrnuje také ochranu lesů a biologické rozmanitosti.

Tyto požadavky musí být rovněž smluvně předány subdodavatelům. Nákupní oddělení BMW Group se v tomto případě nespoléhá pouze na smluvní závazky, ale také transparentním způsobem implementuje velké množství dalších opatření. K hodnocení potenciálních dodavatelských míst po celém světě ještě před výzvou k podání přihlášek se používá tzv. filtr rizik. Dalším krokem je požadavek, aby se případní dodavatelé v podrobném dotazníku rozepsali o svých aktivitách v oblasti udržitelnosti. Externí partneři také spolupracují s interními odhadci na kontrole vybraných lokací. Během celého smluvního období spolupracují externí partneři s interními odhadci, aby ověřili soulad s požadavky udržitelnosti prostřednictvím podrobných dotazníků a auditů. Tímto způsobem je nákupní oddělení BMW Group Purchasing schopno monitorovat tisíce míst každý rok.

Udržitelná mobilita s BMW X5 xDrive45e

BMW Group dokončila CO2 certifikaci celého životního cyklu BMW X5 xDrive45e – od nákupu surovin přes dodavatelský řetězec, fázi výroby a používání až po recyklaci. Pokud je automobil během fáze používání nabíjen elektrickou energií pocházející z EU, vykazuje ve srovnání s BMW X5 xDrive40i nižší celkovou produkci o přibližně 40 %. Jestliže je nabíjen zelenou energií, činí výhoda přibližně 70 %. Dojezd na elektřinu se pohybuje kolem 77–88 kilometrů (WLTP).